loader image

One-stop shop

On-time delivery

Independant technical advice

FRÖTEK level indicators

De Frötek level indicator sensoren geven met een groen of rood lichtje aan wanneer het elektrolyt van uw batterij beneden het vereiste niveau is gezakt.

Meer informatie over dit product?

We houden van ons productgamma een buffervoorraad aan waarmee we u graag uit de nood helpen. Aarzel niet om ons daarover aan te spreken zodat we u kunnen adviseren en helpen.